Pages

Thursday, September 18, 2014

Al-Habib Ali Al-Jufri menjawab "APAKAH TERLALU MENCINTAI RASULULLAH S.A.W. ITU KETERLALUAN... APAKAH SYIRIK?"بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم video


:  Sebahagian dari kelompok muslimin.. mereka berpandangan kecintaan kepada Nabi dan mendekatkan diri kepada Allah s.w.t.. dan menginginkan kepadanya serta mengikut sunnahnya itu sudah berlebih-lebihan dalam kecintaannya..

Mereka mengatakan.. "Jika kalian meminta melalui perantaraan manusia untuk mencintai Allah seperti mana perbuatan kamu mencintai Nabi, akan berubahlah sifat perilaku manusia itu, bahaya akan melarat dan terus sesat serta memusnahkan kehidupan kita saat ini."

Kamu semua ini bercakap tentang kecintaan pada Nabi..

Habib Ali Al-Jufri mencelah dan : "Sesuatu kecintaan yang melampau-lampau.  Kamu bercakap tentang Nabi lebih banyak daripada bercakap tentang Tuhan kita."Habib Ali Al-Jufri :  Aku berkata bahawasanya benda begini sayang sekali memang ada...  dan sedihnya akhir-akhir ini ianya mula tersebar..

Perkara ini bukan sahaja merupakan sebuah kekeliruan bahkan aku katakan ianya adalah dosa yang  sangat besar.  

Pada hak Allah Ta'ala sebelum kepada hak Nabi s.a.w... sesungguhnya tohmahan daripada mana-mana manusia yang mengatakan bahawa kecintaan terhadap Nabi ada perbandingan cinta terhadap Allah iaitu ketika di perbandingkannya mestilah menjadikan cinta pada Baginda kurang sikit... sehingga ia tidak menyamai peringkat (kecintaan) ketuhanan iaitu melampau atau syirik... sehingga harus dikurangi sedikit dari kecintaan terhadap Tuhan, penyamaan itu seperti 2 peringkat iaitu kurangkan dari kecintaan pada Tuhan.

Perbandingan sebegini adalah bentuk dari syirik yang tersembunyi..   Ini salah (keliru).. 

:  Benar..

Habib Ali Al-Jufri : ...kerana menjadikan kecintaan pada Nabi s.a.w. terpisah dengan kecintaan pada Allah.

Tidak ada dalam agama kita sesuatu pun tentang kecintaan pada zat melainkan pada zat Allah Ta'ala... tapi kita cinta pada siapa yang mencintai ALLAH.. dan kita cinta benda ini lebih banyak dari segala dengan kadar kecintaannya pada ALLAH.

Maka kecintaan kita kepada Nabi Muhammad s.a.w. adalah daripada kecintaan kita kepada Allah s.w.t. dan dalilnya sabda Nabi s.a.w.  :   "Cintailah kamu terhadap aku dengan kecintaan terhadap ALLAH  digabungkan kecintaan padanya dengan apa?
Dengan kecintaan terhadap ALLAH."

Kemudian dengar hadith sohih dari Nabi s.a.w. dalam sohih Bukhari dan yang lainnya:  "3 perkara, sesiapa yang ada padanya, ada kemanisan iman.."  
3 sifat Baginda bersabda "sesiapa yang ada, dia akan merasai kemanisan iman.  Apakah dia sifat yang pertama?
Rasulullah s.a.w. bersabda:  "Menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih di cintai padanya daripada selain kedua-dua itu."  Kalau perkara itu ada syubhat mengenai berlebih-lebihan dalam mencintai Rasul juga kerana ianya boleh mencapai tahap syirik.... kata-kata sebegitu tidak masuk akal.. tapi sekiranya di situ ada syubhatnya.. 
Rasulullah s.a.w. tidak akan menyatukan kecintaan kepadanya dan kepada ALLAH dengan satu kecintaan... dan hadithnya berbunyi sebegini:  "Menjadikan ALLAH kemudian Rasul-Nya .. lebih di cintainya daripada ALLAH kemudian Rasul-Nya.."

Lihat hadith tentang "Mā shāʼ Allāh (ما شاء الله)"
.. Nabi memisahkan gabungan ayatnya..
Bila mana ada sahabat berkata:  " Mā shāʼ Allāh (ما شاء الله)" (sesuai kehendak Allah) dan kehendak kamu." Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda:  "Ucapkanlah "Mā shāʼ Allāh (ما شاء الله)" kemudian barulah kehendak kamu." 

 Rasulullah s.a.w. memisahkan pada kata-kata Fi'il Maa syi' untuk memperjelas perbandingannya.. tapi bila di tanya tentang kecintaan apa yang di sabdakannya?

"Hendaklah jadikan ALLAH dan Rasul-Nya ..lebih di cintai daripada selain kedua-dua itu." di gunakan di sini di gunakan "dhamir mutsana" satu kata ganti nama untuk dua "Humma" iaitu di gabungkan ALLAH dan Rasul-Nya pada kata ganti nama (dhamir) yang satu.. kalaulah di situ dekat dengan syubhat yang bahaya mungkinkah Nabi akan berkata sedemikian..?

Tidak mungkin selama-lamanya Nabi akan berkata sedemikian kerana asal usul kecintaan terhadap Nabi itu sesungguhnya kecintaan kepada Rasul itu datang dari kecintaan kepada ALLAH.

Kenapa cinta kepada Rasulullah s.a.w. lebih daripada cinta kepada diri, harta, keluarga, anak dan seluruh manusia .. kerana cintamu kepada Baginda.. di sebabkan cinta ALLAH kepadanya.. dan sebab Baginda adalah pilihan ALLAH  kerana beliau adalah orang yang sangat di cintai ALLAH.

Kerana iman aku tidak akan sempurna melainkan adanya cintaku terhadapnya.

Kalaulah perbuatan begini bahaya kerana menampakkan persamaan cinta ALLAH  dan cinta Rasul itu melampau-lampau ataupun kata-kata yang seumpama dengannya.. tidak akan mungkin selamanya Nabi akan meletakkan keimanan itu di kaitkan dengan kecintaan padanya.

Nabi s.a.w. bersabda:  "Tidak beriman seorang kamu sehingga di jadikan aku lebih di cintai dari dirinya, keluarganya, orang tuanya dan manusia keseluruhannya.. kenapa begitu?  Adakah Nabi s.a.w. mengharapkan kepada cinta kamu?  Nabi s.a.w. tidak mengharapkan cinta dari kita kerana ALLAH itu telah mencintainya... dan telah mengutamakannya serta telah meninggikan martabatnya.. Tetapi kita yang sangat memerlukan kepada mencintainya.. Kenapa?

Sekiranya Nabi s.a.w. telah jadikan dirinya paling di cintai dari diri kamu.. dan kamu membawa diri kamu berpaling dari sunnahnya... perbuatan kamu itu tidak memberi kesan pada Baginda kerana Baginda telah menjadikan dirinya lebih di cintai dari diri kamu.. Kamu yang akan meninggalkan keinginan diri kamu ke arah keinginan Nabi s.a.w.

Kerana apa?  Kerana dirinya lebih di cintai dari  diri kamu.. Maka permasalahan cinta ini aku tidak boleh katakan ianya melampau-lampau .. yang betulnya ialah cinta mendalam terhadap Rasulullah s.a.w.

Selama mana kita mencintai beliau, tidak akan sampai tahap melampau-lampau kerana kalamnya itu benar.. bagaimanakah mungkin kita akan melampau-lampau?  Makna kecintaan mendalam terhadap Rasulullah s.a.w. adalah makna bertambahnya keimanan.

Bagaimanakah Rasul menggabungkan cinta kepadanya dengan bertambahnya iman.. dan kita pula mendatangkan kenyataan bercanggah daripada Baginda.. kita gabungkan cinta kepada Baginda dengan hampirnya kepada syirik.... ini bertentangan.

Sebabnya datang dari mana?  Sebabnya kerana kebodohan akal mereka yang berfikir dengan cara sebegini.. iaitu kebodohan was-was syirik ada pada akal mereka ini.. dia takut kalau kita cinta berlebihan akan melebihi cinta ALLAH.  Cinta kedua-dua ini tidak akan terpisah.

Aku cinta Ka'abah bukan kerana batunya... aku cinta kerana dia rumah ALLAH.  Aku cinta Madinah bukan sahaja kerana tanah yang ada padanya.. Aku cinta kerana tanah yang ada padanya adalah Madinah Rasulullah s.a.w.

Aku cinta AL-QUR'AN bukanlah kerana naskahnya hebat tapi kerana KALAM ALLAH.

Aku cinta Saidina Nabi s.a.w. kerana Baginda adalah KEKASIH ALLAH.

Maka jika cinta pada Ka'abah itu adalah cinta kerana ALLAH dan cinta pada AL-QUR'AN itu adalah cinta kerana ALLAH.. jadi cinta pada Saidina Nabi adalah cinta kerana ALLAH.. Kerana cintaku ini asalnya dari cintaku kerana ALLAH.

Maka masalah kecurigaan ini kerana merasa ada perbedaan dan persaingan .. diantara cinta ALLAH dan cinta Rasul-Nya.. Ini adalah was-was dan penyakit.

Diri dia sendiri yang merasai kebimbangan was-was terhadap perkara itu.. Para sahabat tidak merasai was-was begini.  Para sahabat mengorbankan jiwa raga mereka.

Para sahabat mencintai Baginda lebih dari segala-galanya.  Para sahabat sehinggakan keinginan mereka dalam makanan mengikut keinginan Nabi s.a.w. dalam makanannya s.a.w.

Para sahabat melihat apa jua perkara yang berhubung dengan Baginda itu agung, suci, penuh keagungan.

Seperti kisah air wudhu' Nabi yang telah di riwayatkan Bukhari 
dan selainnya .. Para sahabat berebut-rebut mengambil titisan air wudhu' Rasulullah s.a.w.

Al-wadu' dengan huruf waw baris di atas bermakna air wudhu' dan wudhu' dan wudhu' adalah perbuatan berwudhu'.
Para sahabat berebut mendapatkan lebihan air wudhu' Baginda.. air yang menitis dari wudhu' Baginda s.a.w. para sahabat berlumba-lumba mendapatkannya.. mereka mengambil dan mengusapnya di wajah mereka.. dan mereka yang tidak dapat mengambil dari tangan sahabat yang dapat.  Sedangkan para sahabat itu tahui bahawasanya Baginda itu adalah seorang manusia.

Ketika mana Rasulullah s.a.w. mengunting rambutnya di haji wada'.. Baginda menyuruh kepada tukang gunting membahagikan rambut Baginda 2 bahagian , 1 kepada tukang gunting 1 lagi kepada yang hadir.

Kalaulah ada masalah pada "tabarruk" dengan benda peninggalan Baginda ini syubhat, syirik... adakah Nabi sendiri yang akan mengagihkannya?!

Baginda itu adalah orang yang sangat berpegang kepada tauhid.. Para sahabat hampir sahaja berebut-rebut untuk mendapat bahagian mereka.  Ketika mana Baginda melihat rambutnya tidak cukup untuk mereka yang hadir.

Baginda menyuruh kepada tukang gunting membahagikan lagi 2 bahagian untuk mereka.

Saidina Khalid bin Al-Walid mendapat helaian rambut Rasulullah s.a.w. di letakkan rambut Baginda di topi perangnya ketika berjihad.

Ini aqidah Saidina Khalid Al-Walid.. Sekiranya 'tabarruk' itu dikatakan salah!   Sehingga dikatakan dalam 1 peperangan .... ketika mana tentera muslimin maju dan undur, ketika tentera muslimin berundur.. beliau menyerang seorang diri bersungguh-sungguh.

Tentera muslimin terkejut kerana beliau hampir sahaja terbunuh lantas beliau pulang... kemudian di tanya:  "kenapa?.. "  Beliau menjawab :  "Topiku jatuh lantas aku mengambilnya... "

"Kerana topi ... hampir sahaja tuan terbunuh.. tuan ketua tentera muslimin.."

Beliau berkata:  "Sesungguhnya topiku ini ada beberapa helaian rambut Nabi s.a.w."

"Aku tidak suka jiwaku membiarkan ianya begitu sekalipun perlu bersaudara dengan sebaik-baik musuh."

Ahmad ibn. Hambal beliau adalah imam sunnah pada zamannya ... Beliau ada beberapa helaian rambut Rasulullah s.a.w. beliau dapat dengan cara "sanad"... dia meletakkan helaian rambut Baginda s.a.w. di matanya ketika beliau buta..kerana "tabarruk" dengan rambut Nabi s.a.w.

Ini adalah aqidah salaf kalau kita hendak bincangkannya... beginilah pandangan mereka terhadap Nabi.

Tiada seorang pun yang menyatakan perbuatan ini "barangkali" atau "boleh jadi'.

Saidatina Maimun isteri Nabi s.a.w. padanya ada 1 jubah Nabi s.a.w. di riwayatkan apabila ada para sahabat r.a. yang sakit di basahkan jubah Rasulullah s.a.w. dan di berikan pada mereka airnya maka sembuh penyakit mereka pada waktu itu dengan izin ALLAH s.w.t.

Ha itu aqidah Saidatina Maimun isteri Nabi s.a.w.   Beginilah mereka para salaf.. begitu jugalah kita bergerak di atas jalannya.

Di sini aku ada beberapa kata-kata untuk aku akhiri.. 

Seorang tuan guru arif billah ada menyatakan  "Permasalah di sini bukannya dari masalah tiadanya dalil... Dalil itu ada sehingga dalil 'aqli pun ada tapi masalah itu pada "CINTA".

Mereka yang mencintai, tidak ada pada kecintaannya itu masalah.. dan mereka yang masih belum sempurna lagi kecintaannya...  aku tidak katakan dia tidak cinta tapi tidak sempurna lagi kecintaannya atau tidak matang.

Semua yang dirasakan pada cintanya itu ada masalah.
No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails